Individuální řešení

V požárním průmyslu jsou používána různá hasiva  - méně či více vhodná pro určité aplikace.
V podstatě je to věrohodné a rozumné vysvětlení, proč se věci dělají určitým způsobem. 
V některých případech může při instalaci hašení dojít k značné finanční úspoře pouhým odchýlením se od běžné praxe. 
Pro své zákazníky Fire Eater již celá léta ve vyvíjí  unikátní řešení hasicích systémů.
Fire Eater se často podílí na vývoji řešení na míru na základě konkrétních požadavků, které mohou vzniknout na základě požadavků na pojišťovny,  touhou po optimalizaci funkci budovy nebo potřebou zvýšení požární bezpečnosti.
Prosím, použijte náš kontaktní formulář, pokud máte potřebu požární ochrany a chcete další názor.

 

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white