Historie společnosti

history

Společnost Fire Eater má velmi dlouhou tradici. Byla založena roku 1974 Aauge Laursenem, tedy před 40 lety.

Velké nadšení pro vývoj nových protipožárních systémů pana Laursena bylo jeho důvodem k založení společnosti a velkou motivací pro celou společnost. Na počátku měla společnost sídlo v domě Laursenových a její zaměstnance tvořila pouze manželka zakladatele a jiní členové rodiny.

Dnes, o generaci později, ačkoliv má společnost mnoho zaměstnanců, mnohonásobný obrat a nové sídlo. Zůstala však věrna zásadám a filosofii jejího zakladatele a jejím primárním cílem je stále ochrana lidských životů, majetku a životního prostředí.

Ani po letech společnost neztratila ambice vyvíjet stále nové a dokonalejší technologie. Inovativní myšlení a nadšení pro vývoj nových technologií je stále hnacím motorem společnosti a klíčovým faktorem odlišujícím ji od ostatních společností. Inovacím vděčí společnost za současný úspěch a je příslibem i naplněním ambic dalšího růstu.

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white