Školení

Fire Eater College Diploma

Porozumění a správné zacházení s protipožárním systémem je podmínkou pro zabezpečení bezchybné funkčnosti systému v souladu se směrnicemi o požární bezpečnosti.

Abyste se ujistili, že všichni naši partneři splňují nároky na kvalitu instalace systémů, můžete si ověřit jejich diplomy z Fire Eater College.

Po úspěšném dokončení školení je účastníkům vydán diplom, který dokládá, že držitel úspěšně absolvoval Fire Eater College a je oprávěn pracovat s našimi systémy. 

Tento diplom má platnost 3 roky.

Po 3 letech je třeba absolvovat školení pro obnovení platnosti diplomu.

Platný Diplom z Fire Eater College je zárukou, že technik je pravidelně školen na produkty a kvalitu výrobků Fire Eater. 

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white