INERGEN seminář

INERGEN College

Cílové publikum semináře:

     1. Majitelé systému a zaměstnanci pracující v  prostoru chráněném INERGENEM.
       
     2. Technici zabývající se instalací protipožárních systémů:
         Projektoví manažeři, produktoví manažeři, servisní technici apod. 

Popis semináře:

INERGEN seminář probíhá jako teoretické a praktické školení účastníků, které poskytuje dobrou základní znalost INERGENU jako hasicího média.

Na semináři jsou probírány doplňující zásady hašení tak, aby účastníci porozuměnli dostupným principům a metodám hašení.

Všechny semináře INERGEN jsou doplněny demonstrací a zkouškou hašení simuloveného v reálných podmínkách, což umožnuje účastníkům poznat fungování INERGEN hasicího systému v reálné situaci.

Klikněte zde pro registraci do kurzu.

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white