Brandsikring af offshore og marine miljøer

Fire Eaters miljørigtige brandslukning med INERGEN® er uskadelig for mennesker, maskiner og inventar og bliver derfor brugt i mange forskellige miljøer verden over.  

Til søs drejer det sig hovedsageligt om at beskytte maskinrum, kontrolrum, nødgeneratorer og andre lokationer, der er vitale for den fortsatte drift, og som indeholder udstyr, der ikke tåler vand. 

Uanset det miljø man ønsker at beskytte, handler korrekt brandsikring altid om at kortlægge brandrisici og konsekvenser i tilfælde af brand.  

Sikrest og bedst

Effektiv brandsikring handler ikke blot om at sikre kundens værdier, men om at sikre dem smartest til den bedste pris.

Vores årelange erfaring inden for brandsikring med INERGEN® gør, at vi kan rådgive vores kunder om de mest effektive løsninger både sikringsmæssigt og økonomisk. Hvis vi involveres tidligt i processen, kan vi ofte spare vores kunder for flere penge end hvad totalinvesteringen for selve brandsikringsanlægget er, fordi vores erfaring gør, at vi kan se kreative løsninger. 

Det er grunden til, at vi gør en dyd ud af at stille de rigtige spørgsmål, og at én af vores rådgivere altid tilknyttes kundens projekt. På den måde kan pris og projekt udvikles i tæt samarbejde. 

Står du i en situation, hvor du har brug for vejledning, så kontakt vores rådgivere for en uforpligtende snak.

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white