Serviceuddannelse

Alle uddannelser på Fire Eater College gennemføres som en kombination afteori og "hands-on".
Nærmere information om den konkrete uddannelse kan læses nedenfor, eller HER

Uddannelsesnavn:
Serviceuddannelse (uddannelses-id: 190030)

Målgruppe
Installationsteknikere, serviceteknikere,
projekteringspersonale og produktchefer.

Varighed
2 dage af 8 timers varighed.

Målsætning
Formålet med uddannelsen er at sikre at deltagerne:
    - Kan udføre service på alle Fire Eaters højtryks INERGEN anlæg #
    - Får kendskab til INERGEN komponenter, specialværktøj og deres brug
    - Kan håndtere trykpåsatte flasker på en forsvarlig måde
    - Bliver opdateret på udsendte serviceinformationer

# Omfatter IV4, FlexiRack, IV20, IV7, Ci og SV systemer.

Indhold
    - Stand-alone system, fra flasker til dyse og hvordan services det
    - Multizone systemer set if. til vores Ci system
    - Hands on træning på IV4, IV7, IV8 og SV22 ventiler
    - Aktiveringssystemer og introduktion til PDS og værktøjer

Forudsætning
Uddannelsen forudsætter at deltageren:
    - Har en basis erfaring med at servicere slukningssystemer
    - Kan forstå engelsk eller dansk i skrift og tale

Udleveringsmateriale
På uddannelsen udleveres:
    - Anvendt uddannelsesmateriale i papirform og elektronisk format
    - Specialværktøjer påkrævet for at kunne servicere INERGEN anlæg
    - Et officielt kompetencediplom*

* Ved beståelse får deltageren et kompetencegivende diplom.
   Diplomet er gældende i 3 år fra udstedelsestidspunktet.
   Diplomet gemmes i Fire Eaters QAQC-system.

Tilvalg
    - Projekteringsuddannelsen
    - Serviceuddannelsen

Du kan tilmelde dig kurset HER

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white