INERGEN® og slukningsmiddeluddannelsen

Alle uddannelser på Fire Eater College gennemføres som en kombination af teori og "hands-on". Nærmere information om den konkrete uddannelse kan læses nedenfor.

Uddannelsesnavn
INERGEN® og brandslukningsmiddeluddannelse (uddannelses-id: 190001)

Uddannelsens målgruppe
Salgs- og marketingpersonale, salgschefer, projekteringspersonale og produktchefer.

Varighed 
3-4 timer

Målsætning 
Formålet med uddannelsen er at sikre at deltagerne: 

    - får en generel viden om gængse slukningsmidler
    - forstår forkellen mellem de forskellige slukningsmidler
    - får en viden om slukningsmidlernes virkeområde
    - får en grundlæggende viden om INERGEN®

Forudsætning
Uddannelsen forudsætter at deltageren:
    - har en basisviden om de mest gængse slukningsmidler
    - kan forstå engelsk eller dansk i skrift og tale

Udleveringsmateriale
På uddannelsen udleveres:
    - anvendt uddannelsesmateriale i papirform og elektronisk format
    - et officielt kompetencediplom*

* Ved beståelse får deltageren et kompetencegivende diplom.
   Diplomet er gældende i 3 år fra udstedelsestidspunktet.
   Diplomet gemmes i Fire Eaters QAQC-system.

Tilvalg
    - Projekteringsuddannelsen
    - Installationsuddannelsen
    - Serviceuddannelsen

Du kan tilmelde dig kurset her

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white