Topbillede referencer fire eater.dk 5

Satire og store ambitioner 

Storm P. Museet har valgt en brandsikringsløsning fra Fire Eater, fordi den kunne installeres i bygningen uden større indgreb. Den indledende research viste, at et traditionelt sprinkleranlæg havde krævet en større ombygning af det fredede hus, samt afstedkommet uoprettelig vandskade ved en eventuelt brand.

Storm P. Museet er et lille museum med en stor samling og lige så store ambitioner. Både når det handler om formidling af Storm P’s værker og den nutidskunst, der tager udgangspunkt i humor og satire.

Museet har til huse i en fredet bygning ved Frederiksberg Runddel i København. En større renovering i 2011-12 bragte sikringen og brandsikringen af den gamle bygning op på et niveau, som gør det muligt for museet at lave særudstillinger med indlånte værker.

 

7_original_file_I33.jpg

"Takket være vores løsning, er brandsikring ikke noget, vi behøver at tænke på i det daglige. Det er en stor lettelse, når man har ansvaret for den utrolige kulturarv, som Storm P’s værker udgør,
og for de værdifulde værker vi har til låns.
"

Det er vores ambition at være relevante og vise Storm P’s betydning i en nutidig forståelse,“ fortæller Museumsinspektør Nikolaj Brandt, og fortsætter: „men som mange andre museer
er vi udfordret på alt det, der handler om sikkerhed og beredskabsplaner.

 

6_original_file_I32.jpg

 

Storm P. er en central person i dansk kunst- og  kulturhistorie, der som ingen anden har tegnet vores humor og selvforståelse. Storm P. Museet råder over mere end 30.000 af hans tegninger og malerier.

To højtryksflasker (300 bar) beskytter to arkiver

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

Læs mere om beskyttelse af kulturarv 

To sma fotos inde i nyheden 380x380 8

   

 

 
What do you want to do ?
New mail

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white