Fossesholm i flammer


BRANDSLUKNING UDEN VAND 
- SIKRER KULTURARVEN FOR EFTERTIDEN

Brandslukning med vand kan have store konsekvenser for bevaringsværdige bygninger og inventar. Netop dette ville ejerne af den norske herregård Fossesholm undgå og de valgte derfor Fire Eaters løsning til brandsikring. Samtidig skulle løsningen være effektiv og diskret, så gæsternes oplevelse af bygningen ikke blev forstyrret.  


I Norge har staten lavet en national forebyggelsesstrategi med en særlig indsats rettet mod bevaringen af landets kulturarv. De skærpede krav var årsagen til, at Fossesholm Herregård i 2015 begyndte at undersøge markedet for løsninger til brandsikring.        


EFFEKTIV OG DISKRET BRANDSIKRING

Fossesholm Herregård er en trækonstruktion, hvor en eventuel brand hurtigt ville kunne brede sig. Samtidig er stedet et levende miljø med arrangementer, udstillinger og koncerter. Derfor var det vigtigt at finde en løsning, der både kunne slukke en evt. brand hurtigt og samtidig var diskret, så besøgende fortsat kunne opleve de smukke rum uden forstyrrende installationer. 

Fossesholm kontaktede Fire Eater og fik en demonstration af løsningen. På den baggrund valgte ledelsen at sikre hele Fossesholm med Inergen. Ellen Pauline Steen, der er daglig leder for Fossesholm Herregård, er begejstret for løsningen:   

Argon 7

 

»Blandt folk, der arbejder med kulturarv, har det længe været den gængse opfattelse, at brandsikring med sprinkleranlæg var den eneste løsning.  Jeg håber, at Fire Eaters løsning gør, at man får øjnene op for, at der findes bedre muligheder end vandbaseret brandslukning.«

 

 INGEN FØLGESKADER PÅ BYGNING OG INVENTAR

Når man har at gøre med kulturarv, er hverken vand eller kemikalier gode løsninger til at beskytte mod en eventuel brand, da de beskadiger bygningen og inventaret – og kemikalierne kan tilmed være farlige for mennesker. Det unikke ved Inergen er, at den er sammensat af luftarter, der forekommer naturligt i atmosfæren. Løsningen er således uden følgeskader for mennesker, materiel og miljø.

Når et inergenanlæg bliver aktiveret bliver Inergen presset ind i rummet under tryk. På den måde får man hurtigt fuld kontrol over ilden. I modsætning til vand, som skal sprøjtes ud over ilden ovenfra, kan Inergen arbejde i flere dimensioner og trænge ind i skjulte hulrum, hvor ilden ofte breder sig, men hvor vand ikke kan komme ind. 

Samtidig behøver dyserne ikke sidde synligt i loftet, men kan f.eks. skjules under brændeovne, senge eller bag døre, hvilket hvilket blev løsningen på Fossesholm.

Også trykflaskerne, som opbevarer Inergen, blev gemt af vejen i kælderen. Rørføringen fra kælderetagen til stueplanet blev lavet gennem gulvet, så den også blev skjult. Samtidig blev der lavet rørføring op til loftet, da brande ofte starter i loftsetagen.

Udover at Fossesholm i sig selv er en enestående bygning, indeholder herregården også en lang række uvurderlige artefakter, herunder Norges største samling af håndmalede lærredstapeter fra 1700-tallet.

 

To sma fotos inde i nyheden 380x380 8

                                                                                                  

 

To sma fotos inde i nyheden 380x380 7 

 

  

  

 

 

 

 

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white