Certifikace Fire Eater

Důležitým předpokladem pro udržení vedoucí pozice na mezinárodním trhu protipožárních technologií jsou správná schválení. Fire Eater neustále pracuje na certifikaci svých systémů a dbá, aby tyto plnily a byly schváleny dle patřičných národních a mezinárodních norem.

Průběžné aktualizace norem a potřeba nových schválení je pro nás výzvou.

Pro Fire Eater je velmi důležité chápat potřeby zákazníků a jednat podle těchto potřeb. Jedním z klíčových prvků pro řešení této výzvy je Fire Eater College.

Schválení produktů a podpora v souvislosti s následnou potřebnou dokumentací je důležitou činností Fire Eater a základem Fire Eater College.

Tato stránka poskytne rychlý přehled o certifikátech Fire Eater.

Approvals Ikon

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white